Connected Cosmos

Creating awareness together with you.

Cosmic Perspective

On a finite world, a cosmic perpective is not a luxury;

It is a necessity.

Caleb Scharf (2014)

Next

Save the Planet

Dat is een overstatement, want de planeet die redt zich wel.

De informatievloed die er de laatste tijd vanuit de media komt over de woorden duurzaam, circulair en klimaatverandering heeft een hoog 'moeheidsgehalte' aan dit onderwerp gegeven en er hangt altijd een beetje een 'hippiesfeer' als je het over deze onderwerpen hebt, maar dat is inmiddels wel passé, want er zijn vanuit de wetenschap een aantal onontkoombare nieuwe feiten ontdekt, die bijdragen aan het besef dat wij een ongelooflijk grote impact op deze planeet hebben veroorzaakt.

Ik ben geen pessimist, ik ben een realist.

Next

We now wield the paintbrush

Over billions of years on a unique sphere, chance has painted a thin covering of life; complex, improbable, wonderful, and fragile.

Suddenly we humans—a recently arrived species no longer subject to the checks and balances inherent in nature—have grown in population, technology, and intelligence to a position of terrible power.

Paul MacCready

Next

Logbook

Click on the top left picture for an introduction in Dutch on the concept behind Connected Cosmos.

Say Hello.

Lorem ipsum dolor sit amet et sapien sed elementum egestas dolore condimentum.